top of page
Cập nhật lần cuối
10/8/2022
  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
  • YouTube

SPECIAL
TRANSPORTATION

GIỚI THIỆU

KVN Logistics cung cấp dịch vụ vận chuyển các mặt hàng đòi hỏi xử lý đặc biệt trong quá trình lưu trữ và vận chuyển. Cụ thể
- Động vật sống
- Hàng hóa giá trị cao
- Hàng hóa ngoại giao
- Hài cốt
- Hàng dễ hỏng
- Hàng nguy hiểm
- Hàng hóa ướt
- Hàng hoá nặng mùi
- Hàng hóa có khổ lớn
 
Đối với hàng đặc biệt, KVN Logistics cam kết thiết kế lộ trình tối ưu nhất, hợp pháp hóa giấy tờ thủ tục và đảm 100% bảo an ninh hàng hóa trong suốt quá trình vận chuyển.

kvn-logistics-co-nang-luc-van-chuyen-cao.png
porject-logistics-2.jpg
Có Thể Bạn Đang Tìm Kiếm
bottom of page