top of page
Tuyển dụng

Work somewhere 
you love.

Các vị trí mở.

TRƯỞNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HCM

Discovery Complex, Đường Cầu Giấy, Dich Vong, Cầu Giấy, Hanoi, Vietnam

NHÂN VIÊN KINH DOANH LOGISTICS

Discovery Complex, Đường Cầu Giấy, Dich Vong, Cầu Giấy, Hanoi, Vietnam

CHUYÊN VIÊN KINH DOANH LOGISTICS

Discovery Complex, Đường Cầu Giấy, Dich Vong, Cầu Giấy, Hanoi, Vietnam

Sự bắt đầu chỉ là khởi đầu

Ngay từ những ngày đầu tiên, bạn sẽ được trao cho cơ hội để chứng minh khả năng làm việc. Dù bạn có làm gì đi chăng nữa thì bạn cũng sẽ đóng vai trò chủ động và chúng tôi luôn hỗ trợ bạn suốt chặng đường. Hãy đào sâu vào chuyên môn của mình và khám phá cơ hội nghề nghiệp mới tại KVN Logistics

bottom of page